žlabatka dubová

Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: blanokřídlí (Hymenoptera)
Podřád: štíhlopasí (Apocrita)
Čeleď: žlabatkovití (Cynipidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: dub (Quercus spp.).

POPIS DRUHU: vytváří nápadné, listové, druhově specifické hálky, které jsou kulovité, zprvu zelené, později žlutavé a nakonec, na přímo osvětlené straně, načervenalé. V průměru měří 10–20 mm. Později hálky zhnědnou, zkrabatí, avšak zůstávají na listu.

EKOLOGIE DRUHU: dospělé partenogenetické samičky se líhnou v zimním období. Za příznivého počasí opouští hálku a do adventivních pupenů kmene a větví kladou neoplozená vajíčka. V místě kladení začne vznikat drobná, oválně protáhlá pupenová hálka. Tato hálka je nejprve červenavá, později sametově fialová, asi 3 mm velká. Z těchto hálek se v průběhu května a června líhnou drobní dospělci obojího pohlaví. Oplozené samičky kladou vajíčka do listových nervů na spodní straně listů, kde následně vzniknou nápadné, kulovité, listové hálky, s larvou uvnitř. Celý vývoj larvy, včetně kuklení, probíhá v kulovité komůrce ve středu hálky. V každé hálce se vyvíjí pouze jedna larva.

VÝZNAM DRUHU: žlabatka dubová je velmi běžným druhem. Přestože silnější napadení vypadají často hrozivě, nepředstavuje pro dřeviny vážné riziko. Při silnějším výskytu snižuje estetický význam parkových a jiných okrasných dřevin.