Poškození drobnými hlodavci

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: většina dřevin, často především vtroušené málo početné dřeviny, nebo kultury listnáčů v jehličnatých komplexech.

POPIS POŠKOZENÍ: plošný ohryz spodní části mladých stromků, v případě poškození norníkem rudým (dobře šplhá) také v korunách v mlazinách – ohryz tenčích větví; okus pupenů a letorostů; ukusování klíčků; konzumace semen (škoda především v síjích ve školkách a v semenných porostech); odprysk či odvržek – odhryz či odštípnutí letorostu při konzumaci pupenu a následné odhození letorostu (veverka, křivka).