krvácivá rakovina olší

Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: olše (Alnus).

SYMPTOMY A BIONOMIE: na borce dřevin se objevují mokvavé léze a výtoky (krvácivá rakovina), ve spodní části kmenů jsou přítomny jazykovité nekrózy vodivých pletiv, pod borkou jsou rudě až červenavě zbarvené nekrózy, borka postupně odumírá a odlupuje se v pásech. Na jejím povrchu se mohou objevovat hnědočerné exudáty, většinou v polovině srpna a později, postupně se tyto exudáty rozpadají a borka je zčernalá, vypadá jako ožehnutá.  Patogen se do dřeviny dostává přes kořenový systém a následně se infekce projevuje zpočátku vegetace jen pozdějším rašením, později i prosycháním částí nebo i celých korun stromů. Barva listů je světlejší, listové čepele jsou menší než u zdravých stromů. Nákaza se projevuje v ohniscích a šíří se hlavně podél vodních toků.

VÝZNAM A OCHRANA: patogen se šíří velmi rychle vodou, podílí se na rozpadu břehových porostů, kde olše jsou jednou z hlavních dřevin. V současnosti se nachází na území celé republiky, v povodí většiny toků a to ve středních a nižších polohách.  Opatření šíření a samotná ochrana je velmi problematická. Aplikace fungicidů je v podstatě z důvodů blízkosti vodních toků nemožná.

MOŽNOST ZÁMĚNY: symptomy jsou natolik typické, že záměna je vyloučena.