bázlivec olšový

Agelastica alni (Linnaeus, 1758)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: předevšímolše (Alnus spp.), ale i buk lesní (Fagus sylvatica), líska obecná (Corylus avellana), habr obecný (Carpinus betulus), lípa (Tilia spp.).

POPIS DRUHU: drobná, 6–8 mm velká, černomodrá až fialová mandelinka s dozadu se rozšiřujícím, kapkovitým tělem. Larvy jsou černé, kolem 12 mm velké.

EKOLOGIE DRUHU: brouci se objevují, v závislosti na nadmořské výšce, od konce dubna do konce května. Svým žírem poškozují listy, nejčastěji je děrují na koncových částech výhonů. Samičky kladou na spodní stranu listů okrově žlutá vajíčka, z nichž se asi za 14 dní líhnou mladé larvy. Ty, na rozdíl od brouků, listy nejprve jemně, později hrubě skeletují, popř. do nich vykusují drobná okénka. Larvy bázlivce žijí nejprve pohromadě, později v malých skupinkách o několika kusech či jednotlivě. Dorostlé larvy se kuklí těsně pod povrchem půdy. V průběhu srpna se líhnou noví brouci. Než začnou, na přelomu září a října, vyhledávat svá zimoviště, živí se na listech.

VÝZNAM DRUHU: nejvýznamnější listožravý škůdce olší různého věku. Největší nebezpečí představuje pro lesní školky a mladé, do 20 let staré výsadby.