štětconoš trnkový

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ
Řád: motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Erebidae

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: polyfágní druh; trnka obecná (Prunus spinosa), růže (Rosa spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), dub (Quercus spp.), vrba (Salix spp.), jeřáb (Sorbus spp.), ovocné dřeviny, ale i janovec (Cytisus spp.), vřes (Calluna spp.), brusnice (Vaccinium spp.), příležitostně také smrk (Picea spp.) nebo modřín (Larix spp.).

POPIS DRUHU: dospělci se vyznačují nápadným pohlavním dimorfismem. Sameček je makropterní s rozpětím křídel 22–30 mm. Přední křídla jsou rezavě hnědá se dvěma příčkami a nápadnou drobnou bílou skvrnou. Zadní křídla jsou rezavě hnědá bez kresby. Brachypterní samička je špinavě žlutě šedá s krátce zoubkovanými, přiléhavě ochlupenými tykadly. Vajíčka jsou žlutavě šedá s tmavým středem. Housenky jsou šedé s tmavším hřbetním pruhem a oranžovými bradavkami s řídkými, dlouhými, trsnatými chloupky. Nápadné jsou 4 žluté štětičky chloupků na hřbetě, 2 párové chvostky tmavých peřitých chloupků na předohrudi a nepárový štětec podobných chloupků na konci zadečku.

EKOLOGIE DRUHU: motýli se objevují v červnu a červenci. 2. generace dospělců se vyskytuje od konce srpna do začátku října. Za příznivých podmínek se může příležitostně vylíhnout i 3. generace. Zatímco samečci aktivně létají, samičky se zdržují v místě líhnutí, kde po oplodnění i kladou vajíčka. Housenky 1. generace se líhnou z přezimujících vajíček až koncem dubna. Zprvu ožírají pučící pupeny, později skeletují celé listy. Koncem června se kuklí. Housenky druhé generace se objevují v srpnu. Kuklí se mezi listy a na větvích.

VÝZNAM DRUHU: běžný druh, jenž může při silnějším výskytu způsobit lokální holožíry.