klíněnka jírovcová

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: motýli (Lepidoptera)
Čeleď: vzpřímenkovití (Gracillariidae)

HOSTITELSK´É DŘEVINY: jírovec maďal (Aesculus hipocastanum), případně jiné jírovce.

POPIS DRUHU: drobný motýlek s protáhlými, úzkými křídly o rozpětí 7–10 mm. Přední křídla jsou hnědavě zlatitá s třemi bílými černě lemovanými příčkami. Zadní křídla a zadní okraj předních křídel jsou lemovány dlouhými třásněmi. Housenky jsou ploché, varhánkovité, až 6 mm dlouhé. Mladé jsou bělavě průsvitné se žlutě lemovaným 1. článkem. Dorostlé housenky jsou olivově zelené s hnědavým pruhem na bocích.

EKOLOGIE DRUHU: dospělci se objevují v závislosti na počasí ve 3–4 generacích od dubna do září. Nejčastěji v polovině května kladou samičky na horní stranu listů kulatá žlutohnědá vajíčka. Vylíhlé housenky se živí listovým parenchymem mezi svrchní a spodní pokožkou. Vytvářejí tak na listech plošné miny, které jsou zpočátku průsvitné a postupně přes šedozelenou přecházejí dohněda. Během žíru přecházejí housenky z jedné miny do druhé. Kuklí se přímo v mině. Kukly poslední generace přezimují v opadlém listí v pergamenovitém zámotku uvnitř miny.

VÝZNAM DRUHU: svým žírem může klíněnka jírovcová zničit až 90 % asimilačního aparátu dřeviny. V průběhu napadení dochází k postupnému usychání a podvinování listů. Svým žírem housenky významně snižují estetickou hodnotu městských výsadeb.