troudnatec kopytovitý

Fomes fomentarius (L.: FR.) Fr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče, nejčastěji buk (Fagus), dub (Quercus), javor (Acer), jírovec (Aesculus), bříza (Betula) a další.

SYMPTOMY: typické plodnice na kmeni, které narůstají velmi ochotně.

PLODNICE: víceleté, kopytovitého, polokruhovitého tvaru, povrch mají pásovaný od přirůstajících vrstev, v mládí bochánkovitého tvaru, u mladých plodnic barva hnědá, později šedohnědá až šedá, dužnina měkká, rezavě hnědá, se zrnitým jádrem, rourky hnědé, v ústí krémové, světle hnědé, otlačením v mládí tmavnoucí, bílý výtrusný prach.

HNILOBA: bílá, v ní často viditelné bílé syrocium, které prostupuje hnilobu v podélném směru, k primárním zlomům kmenů dochází v místě nejpokročilejší hniloby.

VÝZNAM A OCHRANA: omezit poranění kmene, bílá hniloba troudnatce rychle proniká a poškozené dřeviny se často lámou, v případě infekce kmene je velké riziko narušení statiky stromu.

MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) má bílou dužninu plodnice, působí hnědé tlení a plodnice má  charakteristický zápach po tříslu, lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)  má tenčí plodnice, ústí rourek omačkáním hnědne a uvolňuje hnědý výtrusný prach.