troudnatec jasanový

Perenniporia  fraxinea (Bull.) Ryvarden

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jasan (Fraxinus spp.), akát (Robinia spp.), výjimečně i jiné dřeviny.

SYMPTOMY: vytrvalé, límcovité plodnice na kmeni, mohou narůstat na bázi kmenů, velmi často na starých jasanových pařezech, ale i výše na kmeni.

PLODNICE: víceleté, statné, velmi tuhé, límcovitého tvaru, barva povrchu klobouku šedavá až hnědá, v mládí korkovité, pružné, se žlutavým přirůstajícím okrajem, rourky bílé, drobné, dužnina šedá až šedookrová.

HNILOBA: bílá.

VÝZNAM A OCHRANA: pokud je hniloba na bázi dřevin, způsobuje narušení stability stromu, podle velikosti plodnice lze přibližně odhadnout rozsah hniloby.

MOŽNOST ZÁMĚNY: Ganoderma – lesklokorka, která má tmavší dužninu plodnice a tmavohnědý výtrusný prach.