dřevokaz čárkovaný

Trypodendron lineatum Olivier, 1795

Taxonomické zařazení:
Řád: brouci (Coleoptera)
Podřád: všežraví (Polyphaga)
Nadčeleď: Curculionaidea
Čeleď: kůrovcovití (Scolytidae)
Podčeleď: kůrovci (Ipinae)
Rod: dřevokaz (Trypodendron = Xyloterus)

Hostitelské dřeviny: jehličnaté dřeviny.

Popis: Brouk je 2,8–4 mm dlouhý, válcovitý, příčný štít je červenožlutý až černý, vpředu příčně hrbolkovaný, na plošině jemně vrásčitý. Krovky jsou jemně a pravidelně v řádcích tečkované, vzadu stejnosměrně vypouklé, lekle hnědé až černé se žlutými podélnými pruhy. Tykadlový bičík čtyřčlenný, tykadlová palička jednočlenná plochá, oválně zakončená.

Ekologie druhu: Univoltinní. Rojí se od poloviny března (nižší polohy) do konce května (hory). Samička hlodá nejdříve radiální vstupní chodbu dosahující hloubky 0,5–3 cm, potom 1–6 matečných chodeb, asi třetina z nich sleduje průběh letokruhů, ostatní je různě protínají. Vstupní a matečné chodby mají průřez cca 1,4–1,7 mm. Matečné chodby 4–5 cm dlouhé a asi 1,4 mm široké. Samička denně prodlužuje radiální chodbu asi o 3 mm a matečnou cca o 2 mm. Vyhlodané drtinky s trusem sameček odstraňuje, drtinky se pak hromadí u vstupního otvoru. Samička, střídavě do dna i stropu matečné chodby, dělá jamky, do kterých klade po vajíčku. Při hloubení chodeb a vaječných jamek šíří symbiotické ambroziové houby (Ambrosiella ferruginea, Leptographium lundbergi, Ceratocystis picea…). Larvové chodby jdou nahoru a dolů ve směru vláken a jsou krátké 4–7 mm. Larvální vývoj je relativně dlouhý (cca 1,5 měsíce), vylíhnutí brouci prodělávají zralostní žír na ambrosiových houbách. Zimují brouci v hrabance.

Význam druhu: Významný technický škůdce jehličnatého dřeva. Napadá nedávno pokácené nebo polámané a vyvrácené dřeviny. Intenzivně obsazuje pařezy a spodní části zlomů. Přemnožuje se po větrných a hmyzích kalamitách.