puklice smrková

Physokermes piceae Schrank, 1801

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: polokřídlí (Hemiptera)
Podřád: mšicosaví (Auchenorrhyncha)
Nadčeleď: červci (Coccoidea)
Čeleď: puklicovití (Coccidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrk (Picea spp.).

POPIS DRUHU: dospělé samičky žijí pod ochranou kulovitých, 2–6 mm velkých, červenavě hnědých až hnědých voskových štítků. Samečci jsou drobní, 2 mm velcí, okřídlení, přičemž zřetelně je vyvinut pouze přední pár křídel.

EKOLOGIE DRUHU: přezimují larvy 2. stupně. Na jaře, v průběhu dubna a začátkem května se líhnou dospělci. Oplodněné samičky kladou od poloviny května do poloviny června vajíčka. Puklice se zdržuje skupinovitě, nejčastěji v paždí mladých větévek či přeslenech mladých stromků.

VÝZNAM DRUHU: puklice smrková představuje vážné riziko především u mladých stromků, které vlivem sání zaostávají v růstu či případně blednou a odumírají. Při silném napadení jsou jehlice a větévky, příp. mladé stromky pokryty lepivou medovicí, kterou posléze obsazují černě.