ohňovec obecný

Phellinus igniarius  (L.) Quél.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: vrby (Salix spp.).

SYMPTOMY: plodnice na kmeni a kosterních větvích.

PLODNICE: víceleté, kopytovité až konzolovité, tmavě hnědé až šedavě černé, rourky rezavě hnědé, staré plodnice mají políčkovitě rozpraskaný povrch, dužnina je velmi tvrdá, v místě po odlomených plodnicích vyrůstá žlutavěokrové mycelium.

HNILOBA: bílá, velmi rychle pronikající celým kmenem.

VÝZNAM A OCHRANA: často dochází ke zlomům kosterních větví i rozlomení kmene, postup hniloby je velice rychlý.

MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) má rezavohnědou dužninu a bílé ústí rourek, záměna možná i s ostatními druhy ohňovců determinace dle druhu hostitele a popř. mikroskopie.