lýkohub jasanový

Hylesinus fraxini (Panzer, 1779)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jasan (Fraxinus spp.).

POPIS DRUHU: drobný, 2,5–3,5 mm velký, skvrnitý kůrovec podlouhle oválného tvaru. Krovky jsou rezavohnědě, světle i tmavě šupinkaté. Matečné chodby jsou příčné nebo šikmé, svorkovité, 2,5–10 cm dlouhé. Larvové chodby jsou husté, jen 5 cm dlouhé, v běli zakončené kukelnou kolébkou.

EKOLOGIE DRUHU: brouci se po přezimování roji záhy na jaře, již v březnu a dubnu. Samečci lákají samičky, které po oplodnění vykusují matečnou chodbu a kladou vajíčka. Mladí brouci se objevují od konce června do července. Nalétávají na mladé kmínky a větve, kde v rámci zralostního žíru vyhlodávají krátké, do 2 cm dlouhé chodbičky, v nichž přezimují.

VÝZNAM DRUHU: běžný druh. Opakovaným žírem brouků dochází na mladých kmíncích a větvích k tvorbě hojivého pletiva – kůra se krabatí a vytváří se deformace ve tvaru tzv. „korových růžic“. Larvy se mohou vyvíjet jak v relativně tenkých větvích, tak silných kmenech. Při silném napadení dochází k odumření dřevin.