hnědák Schweinitzův

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jehličnany – borovice (Pinus spp.), modříny (Larix spp. ), smrky (Picea spp.), douglaska (Pseudotsuga).

SYMPTOMY: plodnice ochotně narůstají na bázi kmene, mezi kořenovými náběhy i na hrabance pod stromy, typická je rozšířená báze kmene.

PLODNICE: jednoleté, narůstají v pol. VI. – VIII. a i později, klobouk kruhovitý až polokruhovitý nepravidelně hrbolatý, má trychtýřovitý tvar, je pokrytý jemnou plstí, mladé plodnice mají růstovou zónu žlutou, žluto rezavou až oranžově rezavou, střed plodnic je tmavě hnědý, staré jsou tmavě hnědé celé, polorozpadlé zbytky plodnic jsou nalézány pod stromy i v následujícím roce.

HNILOBA: hnědá, šíří se od kořenů do kmene a dále vyzrálým dřevem až do výšky 8 –12 m, většinou bez vnějších příznaků, tlející dřevo se barví zpočátku okrově, dá se rýpat nehtem, později se tvoří podélné a příčné trhlinky, obsahující bílé blanky podhoubí, v poslední fázi je tmavě červenohnědé, hranolovitě se rozpadá, pokud je hniloba suchá, je velmi lehká a drtí se v jemný prášek.

VÝZNAM A OCHRANA: hniloba narušuje stabilitu dřevin, dochází k vývratům v pařezové části, tam, kde se pravidelně objevují plodnice je třeba počítat s pokročilou hnilobou, velmi častý je i v parkových úpravách.