O atlasu

Fyzická dostupnost knižních atlasů je komplikovaná, v současných podmínkách environmentálních změn se navíc poměrně rychle objevují nové stresory a poškození vyvolaná jejich působením – jejich operativní zařazení do studijních materiálů umožňuje pouze otevřená webová aplikace, do které lze jednoduše přidávat další položky. Naším cílem bylo vytvořit právě takový atlas – jednoduchý, permanentně aktualizovaný a doplňovaný. Atlas zahrnuje poškození způsobená biotickými, abiotickými i antropogenními faktory. Atlas byl realizován pracovníky Ústavu ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU v Brně s podporou grantu FRVŠ 846/2011. Jeho aktualizace a doplňování v letech 2013–2014 byly podpořeny projektem Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin CZ.1.07/2.4.00/17.0023. V roce 2020 jsme pak atlas převedli do této nové podoby, kterou lze komfortně používat i v tabletech a mobilních telefonech, abyste si ho mohli otevřít kdykoli a kdekoliv. Nově jsme přidali také záložky Fytosanitární rizika a Studijní materiály. Na první z nich najdete základní informace o regulaci škodlivých organismů (ŠO) fytosanitárními předpisy EU a ČR, na druhé záložce pak naše studijní materiály ve formátu pdf a odkazy na externí zdroje, které považujeme za vhodné k dalšímu samostudiu problematiky ochrany dřevin.

Fotogalerie poškození jsou seskupeny do šesti základních kategorií (menu v záhlaví). Jednotlivé faktory je možné hledat jak přes tyto kategorie a subkategorie, které se vám nabídnou, najedete-li myší na danou kategorii/subkategorii a otevřou se kliknutím, tak s využitím standardního integrovaného vyhledávače.

Garanti projektu: Petr Čermák (abiotická, antropogenní poškození, poškození obratlovci), Jakub Beránek, Petr Martinek (hmyzí škůdci), Dagmar Palovčíková (houbové choroby), Tomáš Žid (technická podpora).

Další autoři textů a fotografií: Radomír Mrkva, Libor Jankovský, Emanuel Kula, Pavel Kovaříček, David Kuňák, Vojtěch Fučík, Miloslav Strejček, Bohuslav Víša, Jaroslav Urban, Tomáš Májek, Miloň Dvořák, Zuzana Byrtusová, Michal Tomšovský, Tomáš Žid, Pavol Gavlák, Věra Tomešová, Marie Mařáková, Terezie Jobánková, Stanislav Žondra, Ondřej Krutil a Miroslav Šlachetka.

Kontakt: cermacek@mendelu.cz, palovcik@mendelu.cz, Berryberry@seznam.cz

© Petr Čermák, Dagmar Palovčíková, Jakub Beránek, Petr Martinek