Bakterie

Xylella fastidiosa (Wells et al.) ­KŠO a prioritní pro EU

Hostitelé: 300 druhů rostlin z různých čeledí, z dřevin réva vinná (Vitis spp.), citrusy (Citrus spp.), kumkváty (Fortunella spp.), olivovníky (Olea spp.), kávovníky (Coffea spp.), slivoně (Prunus spp.), třešeň obecná (P. avium), mandloň obecná (P. dulcis), broskvoň obecná (P. persica), brusnice (Vaccinium corymbosum, V. virgatum), morušovníky (Morus spp.), ořechovec pekanový (Carya illinoinensis), javory (Acer spp.), platany (Platanus spp.), jilmy (Ulmus spp.), duby (Quercus spp.), oleandr obecný (Nerium oleander), vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia) a další.
Výskyt: původní výskyt v Americe, současný výskyt v USA, Kanadě, Mexiku, Argentině, Brazílii, Paraguayi, Venezuele, Portoriku a Kostarice, v Asii, v Evropě se šíří v Itálii, Francii, Španělsku, Německu a Portugalsku.
Symptomy: velmi variabilní, souvisí s hostitelem a kmenem bakterie, obecně většinou usychání a spála listů, vadnutí listů, jejich zbarvování do bronzova, různé barevné diskolorace listů, vadnutí a zakrslost rostlin, omezení růstu a až odumírání rostlin. Podrobněji k symtomům a biologii zde.
Aktuální informace: EAGRI