antraknóza platanu

Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn.

Teleomorfa: Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn.
Anamorfa: Discula platani Sacc.

SYNONYMUM: Diaporthe veneta, Gnomonia veneta, Guignardia veneta

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: platan západní (Platanus occidentalis), p. východní (P. orientalis), p. javorolistý (P. × hispanica)

SYMPTOMY A BIONOMIE: způsobuje poškození pupenů, listů, vyrašených letorostů a jejich kůry. Krátce po vyrašení nové listy částečně hnědnou a zasychají, řapíky a žilky v čepeli listů odumírají, postupně hnědnou i celé listové čepele. Poškození přechází na celé koncové letorosty. Při silné infekci se na nově vyrašených výhonech objevují nekrózy a praskliny, současně odumírají pupeny, koncové výhony mají křivolaký vzhled. Houba přezimuje jako mycelium v lézích na větvičkách, otevřených rakovinách a na opadaném listí. Na jaře dozrávají perithécia a z nich se uvolňují askospory, které jsou zdrojem primární infekce nových mladých listů a letorostů. Podmínkou pro nástup infekce je studené počasí na jaře těsně po vyrašení, kdy patogen kolonizuje a usmrcuje spící pupeny a borku letorostů. Pyknidy narůstají v rakovinných ranách a infikují rašící pupeny, listy a letorosty. Sekundární infekce vzniká prostřednictvím konidií, které se uvolňují z pyknid v nových lézích na větvičkách.

VÝZNAM A OCHRANA: vyskytuje se u dospělých dřevin, záleží na průběhu počasí na jaře, většinou se neopakuje každoročně a obtížně se její výskyt předpovídá.

MOŽNOST ZÁMĚNY: vzhledem k typickému období a průběhu choroby záměna s jiným patogenem vyloučena. Někdy symptomy mohou připomínat poškození nízkými teplotami.