šupinovka kostrbatá

Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: polyfágní druh, listnáče i jehličnany.

SYMPTOMY:  vyrůstání plodnic na bázi dřevin a také kdekoliv po celém kmenu dřevin.

PLODNICE: klobouk polokulovitý až široce kuželovitý, vyklenutý, většinou suchý, výrazné vztyčené rezavě okrové až hnědé šupiny na světložlutém až žlutookrovém podkladě, třeň v mládí výrazně šupinatý, pavučinovitý prsten rychle ztrácí.

HNILOBA: bílá.

VÝZNAM A OCHRANA: významný parazit, hniloba působí narušení stability dřevin a rozlomení kmene, determinace obtížná a časově omezená jen na období tvorby plodnic.

MOŽNOST ZÁMĚNY: často se zaměňuje s václavkou (Armillaria), která má bílý výtrusný prach a její plodnice jsou křehčí, nemá šupiny na třeni.