síťkovec dubový

Daedalea quercina (L.) Pers.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: dub (Quercus spp.), výjimečně na jiných listnáčích.

SYMPTOMY: přítomnost plodnic.

PLODNICE: víceleté, tuhé, korkovité konzistence, polokruhovité až kopytovité, bokem přirostlé, okraj ostrý, jednotlivě nebo střechovitě nad sebou, povrch hrbolatý, barva šedohnědá až okrověhnědá, dužnina houževnatá, korkovité struktury, rourky vysoké, tlustostěnné, labyrintické.

HNILOBA: hnědá, v trhlinách silné pláty bílého mycelia.

VÝZNAM A OCHRANA: plodnice na živém a hlavně mrtvém dřevě, často na dlouhodobě opracovaném dřevě, narůstá na dřevě ve vlhkých podmínkách, narůstá i na impregnovaných  kůlech a pražcích.

MOŽNOST ZÁMĚNY: lupeník březový (Lenzites betulina) má drobnější, tenčí plodnice, sítkovec načervenalý (Daedalopsis confragosa) má jednoleté plodnice, jemnější labyrintické lišty.