ohňovec topolový

Phellinus populicola Niemelä

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: topol bílý (Populus alba), t. osika (P. tremula), t. šedý (P. canescens).

SYMPTOMY: narůstající plodnice na kořenových nábězích a na kmeni dřevin.

PLODNICE: víceleté, většinou vyrůstají ve větším počtu, polokulovitého až kopytovitého tvaru, povrch šedočerný, černý, hladký, okraj oblý, skořicově hnědý, dužnina hnědorezavá, hymenium rezavě hnědé jakoby přerůstající přes povrch plodnice.

HNILOBA: bílá, velmi lehká, měkká, dá se rýpat nehtem, přítomny černé tenké linie, dřeviny se často lámou.

VÝZNAM A OCHRANA: vlivem rychlé hniloby může docházet k rozlomení kmene a kosterních větví.