bílá listová skvrnitost javoru

Cristulariella depraedans (Cooke) Höhn.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: javor klen (Acer pseudoplatanus)

SYMPTOMY A BIONOMIE: bílé ohraničené skvrny na listových čepelích, v jejich střední části na spodní straně listů narůstají konidiofory s konidiemi, mají tvar špendlíkové  hlavičky (vel. 0,1 až 0,2 mm), tvarově jsou okrouhlé, velikostně stejné, vždy ve větším počtu, houba přezimuje na opadaných listech v podobě černých sklerocií.

VÝZNAM A OCHRANA: poměrně běžný druh bez většího patogenního významu, významnější výskyt je zaznamenán v období vlhkého počasí.

MOŽNOST ZÁMĚNY: s jiným patogenem ne, ale možná podobnost s poškozením roztoči rodu Dasyneura na javorech.