korovnice vejmutovková

Eopineus strobus Hartig, 1837

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: polokřídlí (Hemiptera)
Podřád: mšicosaví (Auchenorrhyncha)
Nadčeleď: Phylloxeroidea
Čeleď: korovnicovití (Adelgidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice vejmutovka (Pinus strobus), ve své domovině též na smrku černém (Picea mariana).

POPIS DRUHU: drobná „mšice“, pokryta voskovými vlákny.

EKOLOGIE DRUHU: překrývající se generace korovnic se v průběhu jara a léta shlukují na kůře zastíněných částí kmene a spodních stran větví. Díky produkci bílého vosku jsou kolonie na kůře dobře patrné. Korovnice se vyskytují i na malých stromcích, kde kolonizují především čerstvé, případně loňské výhony s hustým jehličím. Nedospělé bezkřídlé samičky přezimují na kmenech, případně pod šupinami zakrnělých výhonků.

VÝZNAM DRUHU: původem severoamerická „mšice“. Rozsáhlé bílé kolonie na kmeni a větvích výrazně snižují estetickou hodnotu stromu. Při silném, dlouhodobém napadení dochází k postupnému chřadnutí a případně uhynutí celé dřeviny.