sypavky borovice

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. – skulinatec borový, sypavka borová

ANAMORFNÍ STÁDIUM: Leptostroma pinastri Desm.

Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar – sypavka borovicová

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice lesní (Pinus sylvestris), b. černá (P. nigra), b. kleč (P. mugo) a další borovice.

SYMPTOMY A BIONOMIE: koncem léta se na nejstarších jehlicích objevují žluté skvrny, které se postupně přes zimu  zvětšují a postupně se barví do hněda. Na jaře vyrůstají na odumřelých jehlicích velmi drobné černé pyknidy anamorfy Leptostroma pinasti, obsahující drobné tyčinkovité konidie. V další vegetaci narůstají hysterothecia, plodnice teleomorfního stádia, mající tvar kávového zrna a výraznou černou barvu, ve vlhkém prostředí se otevírají a uvolňují se z nich vřecka s askospórami. U L. pinastri jsou na jehlicích také přítomny tenké, příčné, černé linie, které u L. seditiosum chybí.

VÝZNAM A OCHRANA: za hlavní období nárůstu infekce je považován červen, ve vyšších polohách červenec až září. Průběh a intenzita infekce závisí na průběhu počasí, vlhčí období způsobuje silný nárůst infekce, naopak suché počasí může tyto projevy silně potlačit. Chemická ochrana je doporučovaná ve školkách ve čtrnáctidenních intervalech od pol. VII., při teplém a vlhkém počasí lze aplikace posunout už na pol. VI. Výběr fungicidů podle Registru přípravků na ochranu rostlin pro aktuální období, doporučuje se přípravky při jednotlivých aplikacích střídat.