hnědá skvrnitost listů jírovce

Guignardia aesculi (Peck) V.B. Stewart

ANAMORFNÍ STÁDIUM: Phyllosticta aesculicola Sacc.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), j. pleťový ( A. × carnea)

SYMPTOMY A BIONOMIE: hnědnutí čepelí listů od okraje, často jsou tyto skvrny lemované žlutým přechodem, při silném poškození jsou zhnědlé celé listové čepele a listy předčasně opadávají, na spodní straně těchto skvrn se tvoří plodnice konidiového stadia Phyllosticta aesculicola Leptodothiorella aesculicola.

VÝZNAM A OCHRANA: hnědá skvnitost jírovce se vyskytuje často společně na listech s klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) a také v kombinaci se symptomy poškození suchem (okrajové nekrózy listových čepelí). U starších stromů nemá větší význam, u mladých dřevin ve školkách se při objevení prvních příznaků doporučuje použití fungicidů.