rezavec kořenový

Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: duby (Quercus spp.), uváděn je kaštanovník setý (Castanea sativa).

PLODNICE: jednoleté, vyrůstají na bázi kmene, jsou límcovitého nebo částečně trychtýřovitého tvaru, dorůstají mohutných rozměrů, barva je šedohnědá až rezavěhnědá, výtrusné rouško rezavohnědé, růst je velice rychlý koncem léta až na podzim, v dužnině plodnice jsou zarostlé čočkovité prázdné otvory, staré plodnice přetrvávají do dalšího roku, postupně se rozpadají.

HNILOBA: bílé tlení, nejintenzivnější je v kořenové části a v bázi kmene.

VÝZNAM A OCHRANA: velké riziko narušení stability stromů, nevýhodou je, že plodnice nenarůstají každým rokem a navenek není probíhající hniloba znát, stromy neprosychají, nechřadnou, prevencí je zamezení poškození kořenů a báze kmene.

MOŽNOST ZÁMĚNY: lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum) má víceleté plodnice, hnědou dužninu, hnědý výtrusný prach, lesklokorka pryskyřičnatá (Ganoderma resinaceum) má lakově červenohnědý povrch klobouku, hnědou dužninu, jednoleté plodnice a hnědý výtrusný prach.