trámovka plotní

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.

VÝSKYT: na rozkládajícím se opracovaném dřevě (sloupy, trámy, pražce, kůly), ale i na pařezech a kmenech stromů.

SYMPTOMY A BIONOMIE: plodnice jedno až dvouleté, klobouk polokruhový až kruhový, bokem nebo středem přirostlý, často klobouky srůstají a tvoří dlouhé pásy, povrch hrbolatý, hrubě chlupatý, ve stáří olysávající, černohnědý, v mládí okraj žlutohnědý. Lupeny radiálně uspořádané, tlustostěnné, okrově rezavé. Dužnina rezavě hnědá.

VÝZNAM A OCHRANA: roste na rozkládajícím se dřevě jehličnanů i listnáčů, někdy neplodí a hniloba probíhá skrytě, a po dlouhé době rozkladu se dřevo bortí a kostkovitě rozpadá.