klíněnka lipová

Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: motýli (Lepidoptera)
Čeleď: vzpřímenkovití (Gracillariidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: lípa (Tilia spp.).

POPIS DRUHU: druh se vyskytuje ve dvou, barevně odlišných, generacích. Motýli první generace jsou světle hnědí, zatímco motýli druhé generace, kteří přezimují, jsou hnědošedí až šedočerní. Rozpětí křídel je 6–8 mm. Housenky jsou štíhlé, varhánkovité, bělavě nazelenalé, s několika žlutými tělními články.

EKOLOGIE DRUHU: přezimující motýli se objevují v květnu. Samičky kladou vajíčka na spodní stranu mladých listů, kde následně minují vylíhlé housenky. Po dokončení žíru se housenky kuklí v jemném předivu uvnitř miny. Letní generace motýlů se líhne od začátku června do poloviny července. Housenky této generace rovněž minují v listech. Motýli druhé generace se líhnou od poloviny srpna do října a následně přezimují. K přezimování vyhledávají různá skrytá místa, štěrbiny pod kůrou, praskliny v kůře apod.

VÝZNAM DRUHU: nepůvodní druh. Přestože mnohá napadení vypadají děsivě, nemají na zdravotní stav odrostlejších dřevin vliv. V průběhu napadení nedochází k barevným změnám listů, vyjma minovaných plošek. Při silnějším napadení může dojít k listovým deformacím, které snižují estetickou hodnotu lip ve stromořadích, v parcích či na hřbitovech apod.