rezavec pokožkový

Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče, buk (Fagus spp.), javor (Acer spp.), lípa (Tilia spp.) …

SYMPTOMY: vyrůstající plodnice.

PLODNICE: jednoleté, bokem přirostlé, střechovitě nad sebou, barvy okrověhnědé až rezavohnědé, povrch je chlupatý, dužnina rezavohnědá, v době sporulace se tvoří velké množství nápadného rezavěhnědého výtrusného prachu.

HNILOBA: bílá.

VÝZNAM A OCHRANA: infekce vniká v místě poranění, v tomto místě se většinou tvoří plodnice a zde je také největší riziko zlomu dřeviny.

MOŽNOSTI ZÁMĚNY: velmi podobný je rezavec štětinatý (Inonotus hispidus) – má silnější, statnější plodnice, které rostou jednotlivě, je také častější. R. pokožkový má v pokožce klobouku kotvovitě až stromečkovitě rozvětvené sety, které jsou viditelné při mikroskopickém vyšetření.