sírovec žlutooranžový

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče, hlavně vrba (Salix spp.), dub (Quercus spp.), javor (Acer spp.) ale i ovocné dřeviny třešně, švestky, jabloně….

SYMPTOMY: barvou nápadné a typické plodnice na kmeni, narůstající většinou v místě, kde pronikala infekce, rány po odlomených větvích, trhliny.

PLODNICE: jednoleté, zpočátku citrónově žlutě zbarvené podušky, postupně se formují do lupenitých plodnic, bokem přirostlých k podkladu, okraj lupenů je zvlněný, barva je nápadně žlutá až žlutooranžová, dužnina v mládí šťavnatá, rourky okrouhlé až labyrintické, v příznivých podmínkách může vytvářet trsovité plodnice až o ploše jednoho metru, mladé plodnice jsou jedlé, starší nepříjemně páchnou, postupně ztrácejí typickou barvu, blednou, jsou napadány hmyzem.

HNILOBA: hnědá, typický je kostkovitý až drobivý rozklad, přítomno je bělavé syrocium, často je hnědá hniloba viditelná v místě po ulomených větvích a v dutinách kmene.

VÝZNAM A OCHRANA: napadené kmeny a větve vyžadují okamžitou sanaci, hniloba je rychle pronikající do běli, statická pevnost dřevin je velmi narušena, je poměrně rozšířený. Je to i oblíbená jedlá houba, lze ji různě upravovat, oblíbený je smažený jako řízek.