Poškození bobrem evropským

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: většina dřevin, především listnáče břehových porostů a luhu – vrby, jasany, javory, jilmy, topoly.

POPIS POŠKOZENÍ: ohryz a kácení dřevin, nejvíce jsou postihovány slabší dimenze do cca 20 cm výčetní tloušťky, dokáže ovšem skácet i dřeviny s více než metrovým průměrem.