prosychání výhonů borovic

Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton

SYNONYMUM: Diplodia pinea (Desm.) J.J. Kickx

HOSTITELSKÉ DŘEVINY V ČR: většina druhů borovic, nejvíce se vyskytuje v okrasných výsadbách, parcích, zahradách, městské zeleni u borovice černé (Pinus nigra), ale i v lesním prostředí na b. lesní (P. sylvestris).

SYMPTOMY A BIONOMIE: typickým projevem je odumírání terminálního pupene u jednotlivých větví, jeho silné prosmolení a pozastavení růstu nejmladších jehlic v době rašení. Někdy jsou jehlice vyrašené částečně, a později postupně zasychají, může se stát, že nevyraší vůbec. Ostatní jehlice zůstávají v prvním roce vzniku infekce zelené, odumírají až v dalších letech, většinou postupně celé větve a části korun. Na mrtvých jehlicích a prýtech narůstají černé kuželovité plodnice – pyknidy obsahující tmavé oválné konidie. Tyto jsou většinou v hojném počtu i na spodních stranách šupin šišek. Houba prorůstá kambiem a zamezuje výživu a přísun vody do terminálních partií, stromy po dlouhodobé infekci v závislosti na míře napadení totálně odumírají. Výskyt S. sapinea souvisí s deficitem vody v půdě v předjarním a jarním období.

VÝZNAM A OCHRANA: v okrasných výsadbách se silně napadené větve odstraňují, aby se zamezilo šíření patogenu, tato opatření jsou málo účinná. Částečnou prevencí je vyvarovat se přísušku v zimním a jarním období.