choroš šupinatý

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. 

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče, velmi často lípa (Tilia), javor (Acer), jasan (Fraxinus), ořešák (Juglans), vrba (Salix), buk (Fagus) a další.

SYMPTOMY: tvorba jednoletých plodnic kdekoliv na kmeni, doprovodné je prosychání a lámání větví v koruně.

PLODNICE: jednoleté, kloboukaté až polokloboukaté s krátkým třeněm, většinou postraním, někdy centrálním, klobouk je vějířovitý, masitý, žlutorezavý až okrově rezavý, na povrchu pokrytý hnědými šupinami, ústí rourek bílé, tvar sbíhavý až labyrintický, dužnina má výraznou okurkově moučnatou vůni a chuť, roste jednotlivě, střechovitě nad sebou nebo trsovitě, narůstá během celé vegetační sezóny, staré plodnice mohou přetrvávat i delší dobu, velmi častý na řezných ranách, pařezech.

HNILOBA: bílá, ohraničená černou zónou, v poslední fázi rozkladu rozpad hranolovitý.

VÝZNAM A OCHRANA: infekce proniká přes poranění, přes pahýly po odlomených větvích, v místě poranění kmenů a kořenových  náběhů, v místě výskytu plodnic je hniloba většinou nejintenzivnější a hrozí rozlomení např. v paždí větví, rozdvojení kmenů, je doporučena okamžitá sanace stromů.