plíseň buková

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt.

Další český název:  plíseň buková se používá u dřevin, ale správně je plíseň kaktusová.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: v lesnictví napadá hlavně semenáčky buku (Fagus), ale může být i na jiných dřevinách – lípa (Tilia), dub (Quercus), javor (Acer), modřín (Larix), jedle (Abies) a další.

SYMPTOMY A BIONOMIE: podílí se spolu s houbami na tzv. padání semenáčků, primárně poškozuje jejich kořenový krček. Koncem května až června se na hypokotylu a děložních lístcích objevují bledé skvrny, které později hnědnou až černají, z nich postupně vyrůstá bělavé pavučinovité mycelium. Podle intenzity nákazy buď semenáčky odumírají anebo nákaze odrůstají. Symptomy se můžou objevit i na mladých vyrašených listech. Velmi častý je výskyt v ohniscích. U starších sazenic, z předešlého roku už není tak nebezpečná, jejich kořenový krček je pevnější a odolnější, tyto postupně nákaze odrůstají, ale mohou být zdrojem infekce pro mladší semenáčky.

VÝZNAM A OCHRANA: prevence spočívá ve výběru vhodného záhonu pro síje. Na infekci trpí trvale mokré, neprokypřené záhony, se slehlou, málo provzdušněnou a nedostatečně připravenou půdou. Problémové mohou být i špatně větrané množárenské foliové kryty a skleníky. Zdrojem infekce může být i infikovaný materiál. V případě výskytu se aplikace fungicidů provádí hned při prvních symptomech. Prevencí je i moření osiva. V případě silného napadení je lépe materiál zlikvidovat a půdu dezinfikovat.

MOŽNOST ZÁMĚNY: záměna je možná s jinými druhy, které se podílí na padání semenáčků, pak je doporučena mikroskopická determinace.