STUDIJNÍ MATERIÁLY

Zde si můžete stáhnout některé studijní materiály související s diagnostikou onemocnění a poškození dřevin, jejich ochranou, environmentálními riziky či adaptivním managementem lesních ekosystémů.

Čermák P., Holuša, O., Cudlín P., Jankovský L., 2014. OCHRANA DŘEVIN – obecná ochrana, abiotické a antropogenní stresory. LDF MENDELU, 314 s.

Publikace vznikla v rámci řešení projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

OCHRANA DŘEVIN v pdf

Čermák P., Zatloukal V., Cienciala E., Pokorný R., Kadavý J., Kneifl M., Kadlec J., Dobrovolný L., Martiník T., Mikita T., Adamec Z., Kupec P., Sloup R., Šišák L., Pulkrab K., Trnka M., Jurečka F. 2016. KATALOG LESNICKÝCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ. MENDELU, ČZU, IFER, NIBIO, 152 s.

Realizováno v rámci projektu EHP-CZ02-OV-1-019-2014 FRAMEADAPT Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu.

KATALOG ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ (dvoustránky v pdf)

KATALOG ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ (po stránkách v pdf)

Kula E. 2014. OCHRANA LESA VE STŘEDOEVROPSKÝCH PODMÍNKÁCH 1. ČÁST – lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) kalamitní škůdce smrkových ekosystémů střední Evropy. MENDELU, 69 s.

Publikace vznikla v rámci řešení projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

LÝKOŽROUT SMRKOVÝ v pdf

Čermák P., Trnka M., Martinek P., Kadavý J., Pospíšil T., Erber A., Rybníček M., Pokorný R., Dobrovolný L. 2019. MITIGACE A ADAPTACE V HOSPODAŘENÍ S DŘEVINNÝMI POROSTY – VÝCHODISKA, SOUČASNÝ STAV REALIZACE, BLÍZKÉ VÝHLEDY. MENDELU, 459 s.

Sborník vznikl s podporou projektu S-TROM – CZ.1.07/2.4.00/17.0023. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

SBORNÍK v pdf

DOPORUČENÉ EXTERNÍ ZDROJE:

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL ÚKZÚZ
OBSAH: atlas poruch, poškození a škodlivých organismů (choroby, škůdci, plevele, parazitické rostliny), přípravky na ochranu rostlin, fytosanitární rizika EU.

MYKOLOGIE.NET
OBSAH: atlas hub podle typu plodnic, stanoviště, taxonomického zařazení, substrátu, ohrožení.

MYKO ATLAS ČESKÉ MYKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
OBSAH: atlas v abecedním i systematickém řazení a celá řada dalších infomací ČMS, Mykologický sborník…

BIOLOGICAL LIBRARY – BioLib.cz
OBSAH: taxonomický systém, galerie fotografií, výkladový a překladový slovník, databáze odkazů, biotopů a chráněných území.

Šafránková I., Trávníčková Z. 2015. METODIKA OCHRANY VEŘEJNÉ ZELENĚ PŘED ŠKODLIVÝMI ORGANISMY ROSTLIN, MZe, 130 s.
OBSAH: diagnostika, ochranná opatření, přípravky, faktory ovlivňující jejich použití, legislativa.

Modlinger R., Liška J., Knížek M. 2015. HMYZÍ ŠKŮDCI NAŠICH LESŮ, MZe a VÚLHM, 22 s.
OBSAH: motýli na smrku, ploskohřbetky a pilatky na smrku, kůrovci na smrku, kůrovci na borovici, podkorní a dřevokazný hmyz na dubu, chrousti v lesních porostech, škůdci ve výsadbách, hálky a miny.