kozlíček osikový

Saperda populnea (Linnaeus, 1758)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: topoly (Populus sp.) – nejčastěji topol osika (P. tremula), eventuálně vrba jíva (Salix caprea).

POPIS DRUHU: úzký, podlouhlý, 10–15 mm dlouhý, zelenavě šedý až zelenavě hnědavý tesařík s ortognátní hlavou. Na krovkách je 8–10 nápadných žluto oranžových skvrn. Na štítě jsou 2 podélné pásy stejné barvy. Nohy jsou modrošedě ochmýřené. Larvy jsou válcovité, beznohé se silnější předohrudí. Jejich zbarvení je slabě voskově žlutavé až bělavé.

EKOLOGIE DRUHU: brouci se rojí od konce května do poloviny července. Svým zralostním žírem mohou slabě poškozovat listy a mladé výhony. Oplodněné samičky kladou vajíčka na 1–2 cm silné větve a kmínky mladých topolů. Po dvou týdnech se líhnou malé larvičky, které zpočátku vyhlodávají pod kůrou plošnou chodbičku. Koncem léta se zavrtávají do středu proutku, kde ve dřeni vyžírají 3–5 cm dlouhou chodbu. Po druhém přezimování se na konci této chodby kuklí. Napadená místa vždy nápadně hálkovitě zduří. Výletový otvor je kruhový, o průměru 3–4 mm.

VÝZNAM DRUHU: významný škůdce mladých topolů, které při silném napadení těžce znetvořuje. V krajním případě mohou stromky zcela odumřít.