Poškození herbicidy

Poškození asimilačního aparátu herbicidy

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: většina dřevin

SYMPTOMY POŠKOZENÍ: žloutnutí a červenání jehlic, později tmavnutí či začernání, zblednutí listů, zasychání listové čepele od okrajů nebo tam, kde dopadl herbicid, opad jehličí a listů.

PŘÍČINY POŠKOZENÍ: zasažení dřevin herbicidem s arboricidními účinky, nedodržení dávky herbicidu, nevhodný termín aplikace.

Poškození jehličí a kmínku herbicidem Casaron G

SYMPTOMY POŠKOZENÍ: žloutnutí jehlic a poruchy rašení následované chřadnutím a odumřením; zmenšení čepelí listů až úplná defoliace;  zúžení až zaškrcení kmínku nad kořenovým krčkem, provázené odumřením kambia, nad místem nekrotizovaných pletiv zduřeniny tvořené lýkem i částečně zdřevnatělým posledním letokruhem; redukce kořenového systému, jeho odumření.

PŘÍČINY POŠKOZENÍ: aplikaci herbicidu v kombinaci s nevhodným počasím – primární iritace pletiv herbicidem je zvýrazněna působením horka, kdy povrch půdy i povrchová pletiva kmínku, dosud mikroklimaticky chráněná buření, jsou náhle odstíněna a přehřívají se; nedodržení předepsaných postupů aplikace a maximálních dávek.