tesařík obrovský

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: dub (Quercus spp.), případně ořešák (Juglans spp.), jilm (Ulmus spp.), jasan (Fraxinus spp.) aj.

POPIS DRUHU: jeden z našich největších brouků, dorůstající v průměru 24–54 mm. Krovky jsou hnědočerné, mírně lesklé, štít je černý, hrubě vrásčitý s dvěma bočními trny. Tykadla samečků jsou nápadně delší než tykadla samiček. Dorostlé larvy měří 70–90 mm, jsou sklovitě bílé s tmavou hlavou a černými silnými kusadly. Kukla je nažloutle bílá, asi 70 mm velká.

EKOLOGIE DRUHU: brouci se rojí od konce května do července, případně začátku srpna ve večerních hodinách. Samičky kladou vajíčka do štěrbin kůry. Vylíhlé larvy se živí především kůrou. Po prvním přezimování poškozují lýko a povrchovou běl. Na druhé přezimování se zavrtávají do dřeva, odkud na jaře pokračují hluboko k jádru. Vyhlodávají široce oválné hákovité chodby. Dorostlé larvy se kuklí v požercích. Vylíhlí brouci však požerky neopouštějí a ještě jednou přezimují. Vývoj trvá 3–5 let.

VÝZNAM DRUHU: chráněný druh, napadající především starší silnokoré stromy, zejm. fyziologicky oslabené či přestárlé. Přednost dává osluněným jedincům. V průběhu let jsou larvy svým žírem schopny strom zcela zahubit.