kotrč kadeřavý

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: nejvíce borovice (Pinus spp.), méně často smrky (Picea spp.), modříny (Larix spp.), douglasky (Pseudotsuga spp.).

SYMPTOMY: plodnice na bázi kmene.

PLODNICE: jednoleté, narůstají v VII. – VIII. na bázi kmene anebo na povrchu hrabanky nad infikovanými kořeny, mají kulovitý tvar, jsou mnohonásobně se větvící, bíložluté, lístkovité, bílé nebo smetanově bílé barvy, třeň je silný, kořenující, jsou velmi nápadné, jedlé.

HNILOBA: hnědá, šíří se jádrovým dřevem až do výšky 3 m, má kostkovitý rozpad, obsahuje v trhlinách bílé mycelium.

VÝZNAM A OCHRANA: vyskytuje se u přestárlých dřevin, může být známkou narušení stability stromu, vyrůstá i u pařezů.