kloubnatka smrková

Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr.

SYNONYMUM: Cucurbitaria piceae Borthw., Cucurbidothis piceae (Borthw.) Petr.

ANAMORFNÍ STÁDIUM: Megaloseptoria mirabilis Naumov, Morbi

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrk pichlavý (Picea pungens), s. sivý (P. glauca), s. sitka (P. sitchensis),  s. Engelmanův (P. engelmannii) a s. ztepilý (P. abies) je rovněž hostitelem, ale infikován je podstatně méně než ostatní uvedené druhy.

SYMPTOMY A BIONOMIE: na jaře při rašení jsou dobře viditelné zduřelé, jakoby nateklé pupeny, které se kroutí, deformují, spirálovitě stáčí. Pokud je infekce silná, terminální pupen odumírá a boční pupen přebírá jeho funkci, pokud je infekce slabá, dochází k částečnému prorašení, ale výhony jsou zdeformované a v následující zimě namrzají. Na napadených mrtvých pupenech vyrůstá černé stroma a v něm plodnice. Nejdříve narůstá konidiové anamorfní stádium  Megaloseptoria mirabilis, což jsou černé, povrchové pyknidy s konidiemi. Plodnice teleomorfního stádia jsou pseudothecia podobné velikosti i barvy, na povrchu jsou hladká, se silnou stěnou. Obsahují vřecka s vřetenovitými, mnohobuněčnými askosporami. Oba typy plodnic najdeme po celou vegetační sezónu, konidie jsou aktivní po celou tuto dobu, ale askospory pouze na konci léta a na podzim. Podle frekvence výskytu napadených pupenů dochází k opadu všech ročníků jehlic a kompletnímu odumírání jednotlivých větví a celých dřevin. Většinou se tak děje po několikaleté po sobě následující infekci, kde se dřeviny vysílí a spící pupeny nestačí vyrašit a vytvořit náhradní asimilační aparát. V některých monokulturách se tak děje během 2 až 3 let.

VÝZNAM A OCHRANA: výskyt je popisován ve školkách a na plantážích vánočních stromků. V posledních deseti letech byl zvýšený výskyt zaznamenán v Krušných horách v smrkových monokulturách smrku pichlavého (P. pungens), méně na obdobných lokalitách v Orlických horách a také v Jizerských horách. Ochrana ve školkách je doporučena v likvidaci napadeného materiálu a případném opakovaném použití fungicidů. U smrkových monokultur je podle stupně poškození nutné uvažovat o jejich rekonstrukci, případně používat smrk ztepilý, který se jeví méně náchylný.