rez vrbková

Pucciniastrum epilobii G.H. Otth 

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jedle (Abies spp.)

SYMPTOMY A BIONOMIE: na jehlicích posledního ročníku vyrůstají protáhle trubkovité aecie, velikosti do 2 mm, uvolňují se žlutooranžové aeciospory a uredospory letní výtrusy se tvoří na listech mezihostitele vrbovky (Epilobium spp.).

VÝZNAM A OCHRANA: zvýšené je riziko ve školkách a u plantáží vánočních stromků.