rez borová

Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winte

SYNONYMUM: Cronartium  asclepiadeum (Willd.) Fr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice s dvěma jehlicemi ve svazečku, borovice lesní (Pinus sylvestris), b. černá (P. nigra), b. kleč (P. mugo).

SYMPTOMY A BIONOMIE: dvoubytná  (heteroecická) rez – mezihostitelé jsou byliny jako např.: hořce (Gentiana spp.), pivoňky (Paeonia spp.) a tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria). V dubnu až červnu na kůře kmene a větví vyrůstají oranžověžluté plodnice aecie, které jsou doprovázeny prosmolením kůry a jejím praskáním, při silné nákaze odumírají jednotlivé větve, ale zpravidla se tak děje až po několika letech od vzniku infekce. Na listech mezihostitelů se v letním období tvoří uredia a později telia, uvolněné teliospory infikují zpětně borovice.

VÝZNAM A OCHRANA: ovlivnění výskytu je velmi obtížné, spočívá v dostatečné vzdálenosti obou hostitelů navzájem, což je  prakticky nemožné. Napadené borovice většinou postupně prosychají, poškozené větve se odstraňují, ale po určité době působení patogenu dochází k zániku dřevin.