klíněnka platanová

Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: motýli (Lepidoptera)
Čeleď: vzpřímenkovití (Gracillariidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: platan východní (Platanus orientalis), p. západní (P. occidentalis) a p. javorolistý (P. × acerifolia).

POPIS DRUHU: celkové zbarvení je světlé. Přední křídla, jejichž rozpětí je 6–10 mm, jsou rezavě okrová s několika stříbřitými klínovitými skvrnami a černou tečkou na apexu. Zadní křídla jsou úzká, leskle šedavá. Oba páry křídel jsou lemovány okrově šedavými třásněmi. Rovněž zadeček je okrově šedý. Tykadla a končetiny jsou světle okrové. V klidu sedí motýli zpravidla na spodní straně listů, s tělíčkem mírně šikmo dolů. Housenky jsou ploché, bledě žlutavé, varhánkovité. Žijí zpočátku ve světlých, později hnědavých svrasklých minách, které vytvářejí především na spodní straně listů, přičemž miny na svrchní straně listů nemusí být ojedinělé.

EKOLOGIE DRUHU: motýli první generace se objevují v průběhu května a června. Samičky kladou jednotlivá vajíčka na spodní stranu listů převážně spodních větví. Vylíhlé housenky vyžírají v listech zpočátku čárkovité později plošné, 2–3 cm velké miny, ve kterých se koncem svého vývoje kuklí. Motýli další generace létají v průběhu července. Třetí pokolení se objevuje v druhé polovině srpna, případně začátkem září. Housenky poslední generace dokončují svůj vývoj na podzim. Přezimují kukly v minách spadaného listí.

VÝZNAM DRUHU: nepůvodní druh nepředstavující však závažného škůdce. Občas může způsobit nepříjemné komplikace v okrasných školkách, neboť u silně napadených listů často dochází k deformacím čepelí. U vzrostlých stromů, a to i v případě přemnožení, nepředstavuje však žádné významné riziko. Vzhledem k tomu, že přemnožení bývají krátkodobá, může k. platanová pouze u esteticky významných jedinců dočasně snížit úroveň jejich vzhledu – a to zpravidla pouze jen na spodních partiích koruny.