přípletka černá

Herpotrichia nigra R. Hartig

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice kleč (P. mugo), b. limba (P. cembra), smrk ztepilý (Picea abies), douglaska (Pseudotsuga), jalovec (Juniperus). 

SYMPTOMY A BIONOMIE: černé vatovité mycelium houby porůstá jehlice a celé výhony. Při silném výskytu jsou celé větve jakoby slepené, výživa mycelia je zajištěna haustorii, kterými houba vrůstá do pletiv hostitele. Černé  plodničky narůstají na povrchu jehlic. Takto postižené části dřevin většinou předčasně opadají a odumírají.

VÝZNAM A OCHRANA: vyskytuje se převážně ve vlhkých horských oblastech, většinou tam, kde dlouho leží sněhová pokrývka, v blízkosti sjezdovek, v okolí cest, kde se pravidelně odhrnuje sníh, v horských údolích. Při silné nákaze může dojít k celkovému odumírání hostitele.