skotská sypavka douglasky

Rhabdocline pseudotsugae Syd. 

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), citlivé jsou modrozelené kultivary ´´´´ Glauca´ a ´ Glauca Pendula´

SYMPTOMY A BIONOMIE: typickým projevem je opad celých ročníků jehlic. Míra defoliace závisí na překrývání fenologických fází sypavky a stupně počátku rašení jehlic. Pokud se tyto dvě fáze nesetkají, k vzniku infekce nedochází. První symptomy se objevují v srpnu až listopadu v podobě chlorotických skvrn, které přechází do fialovošedého mramorování. Na jaře jsou výraznější a kontrastují se zeleným základem jehlice. V dubnu až květnu se podél hlavního nervu ze spodní strany jehlice tvoří apothecia, která se za vlhkého počasí otevírají úzkou štěrbinou. Uvolňují se z nich oválné, vřetenovité askospory, které infikují rašící jehlice. Konidiové stádium Rhabdogloeum hypophyllum  vytváří drobné černé pyknidy v řadách podél středního nervu jehlice. Skotská sypavka douglasky postihuje vždy jeden ročník jehličí a opakováním infekce se zkracují přirůstající výhony a zůstávají jehlice pouze posledního ročníku.

VÝZNAM A OCHRANA: chemické postřiky se provádějí pouze u citlivých kultivarů při aktuálním výskytu a to v malých okrasných výsadbách, popř. ve školkách, spektrum používaných fungicidů je stejné jako u sypavek borovice.