lýkohub jilmový

Pteleobius vittatus (Fabricius, 1787)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jilmy (Ulmus spp.)

POPIS DRUHU: Brouk je 1,8–2,2 mm dlouhý, válcovitý, pokrytý hustými bělavými a hnědými šupinkami. Krovky jsou v zadní části vyklenuté nikoliv ploše skloněné (rozdíl x l. zrnitému a l. jasanovému).

EKOLOGIE DRUHU: Brouci se rojí v dubnu, noví brouci se objevují v červenci. Matečné chodby jsou příčné, jednoramenné nebo dvojramenné, 2–3 cm dlouhé a 1 mm široké, znatelné v bělovém dřevě. Larvové chodby 1–2 cm dlouhé, nepříliš husté. Zralostní žír prodělávají v kůře zdravých stromů, kde také přezimují. Univoltinní.

VÝZNAM DRUHU: Napadá mladší stromy a větve starších stromů. Je přenašečem grafiózy jilmů.