ohňovec Hartigův

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: hlavně jedle (Abies spp.), vzácněji smrk (Picea spp.), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis).

SYMPTOMY: vyrůstající plodnice kdekoliv na kmeni, často v místě suků.

PLODNICE: víceleté, pomalu narůstající, mladé plodnice bochánkovité, starší polokloboukovité, kopytovité až zavalité, povrch rozpraskaný, rezavohnědé až hnědé, často starší plodnice porostlé na povrchu řasami, dužnina i ústí rourek skořicově hnědé.

HNILOBA: bílá, šíří se kmenem od míst, kde hniloba pronikla do kmene a tady i vyrůstají plodnice.

VÝZNAM A OCHRANA: hniloba oslabuje pevnost kmene, může docházet ke zlomům v místě, kde je hniloba nejintenzivnější.

MOŽNOST ZÁMĚNY: podobný je tvarem plodnice ohňovec statný (Phellinus robustus), jeho hostiteli jsou listnáče – dub, buk, akát.