rez smrkového jehličí

Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrky (Picea spp.)

SYMPTOMY A BIONOMIE:  v období V. až VI. se na jehlicích tvoří žluté příčné proužky, na nich vyrůstají žlutooranžovo bílé aecie, asi 3 mm velké, po dozrání se trhá peridie – bílá blanka na povrchu a uvolňují se aeciospory. Ch. abietis je monoecická (jednobytná) rez, jejíž celý životní cyklus se odvíjí pouze na smrku. Napadené dřeviny jsou nápadné zlatožlutým zbarvením nejmladšího ročníku jehlic. K infekci dochází už na jaře při rašení, během léta a na podzim tyto napadené jehlice opadávají. Opakovanou nákazou a ztrátou jehličí se zkracují přírůstky letorostů.

VÝZNAM A OCHRANA: občas se vyskytuje na plantážích vánočních stromků, kde se doporučuje použití fungicidů, v případě výskytu v porostech se ochrana neřeší. Z dalších druhů je známá Chrysomyxa rhododendri de Bary, která má kromě hostitele smrku i mezihostitele Rhododendron ferrugineum a R. hirsutum, její výskyt je v Evropě běžný hlavně v horských oblastech Alp.