mandelinka dvacetitečná

Chrysomela vigintipunctata (Scopoli, 1763)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: vrba (Salix spp.).

POPIS DRUHU: brouci jsou mírně podlouhlí, 6–9 mm dlouzí. Hlava a štít jsou kovově tmavě zelené až černé. Štít je po stranách žlutě nebo červenavě lemovaný. Krovky jsou slámově žluté nebo oranžově načervenalé. Na každé krovce je 10 podlouhlých tmavých skvrn, z nichž některé mohou splývat. Na krovkovém švu je výrazný černý lem. Larvy jsou šedavě bělavé s množstvím černých plošek a bradavek. Hlava, nohy a štítek na předohrudi jsou černé. Dorostlé měří kolem 10 mm.

EKOLOGIE DRUHU: brouci se po přezimování objevují již koncem dubna či začátkem května, kdy nalétavají na čerstvě vyrašené vrby. Zdržují se na lícní straně listů, které, nejčastěji od okrajů, ožírají. Oplodněné samičky kladou na spodní stranu listů skupiny vajíček. Po ukončení rozmnožování brouci hynou. Mladé larvy se zdržují na spodní straně listů, kde vyžírají hromadně plošky ve spodní pokožce listů. Později se rozlézají po listech, které skeletují nebo děrují. Dorostlé larvy se kuklí na spodní straně listů, kam se zadečkem přilepí. Celková doba vývoje je asi 35 dní. Mladí brouci se objevují od poloviny června. Ožírají listy vrb a při holožíru poškozují i pupeny a jemnou kůru mladých výhonků.

VÝZNAM DRUHU: mandelinka dvacetitečná napadá stromy různého stáří. Při přemnožení může způsobit totální holožíry a následné prosychání korun či odumření napadených dřevin.