rezavec štětinatý

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče – jasan (Fraxinus spp.), javor (Acer spp.), jeřáb (Sorbus spp.), z ovocných dřevin ořešák (Juglans spp.), jabloň (Malus spp.) a další.

SYMPTOMY: plodnice na kmeni.

PLODNICE: jednoleté, ale vytrvávají do dalšího roku anebo v zimě opadávají, tvar klobouku je polokruhovitý, bokem přirostlý, v mládí šťavnatý, vylučující kapky tekutiny, povrch štětinatý až drsný, rezavohnědý, ve stáří černohnědý, dužnina paprsčitě uspořádaná, okrově hnědá, rourky rezavohnědé. Narůstá jednotlivě nebo ve skupinách, většinou v koruně na kmeni a na kosterních větvích.

HNILOBA: bílá, proniká střední částí kmene od místa vzniku infekce.

VÝZNAM A OCHRANA: u větví hrozí zlomení, při dlouhodobé infekci větve usychají a odumírají.

MOŽNOST ZÁMĚNY: rezavec pokožkový (Inonotus cuticularis) má  drobnější, tenčí a střechovitě nad sebou uspořádané plodnice.