rez vejmutovková

Cronartium ribicola A. Dietr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice s pěti jehlicemi ve svazečku, borovice vejmutovka (Pinus strobus), b. ohebná (P. flexilis), b. pohorská (P. monticola).

SYMPTOMY A BIONOMIE: dvoubytná  (heteroecická) rez, která v období konce dubna až června na kmeni a větvích borovic tvoří stádium spermacií a aecií. Tato místa jsou prosmolená, později zduřelá, okolní borka může praskat. V letním období infikuje mezihostitele meruzalku nebo rybíz, uredia a telia se tvoří na spodní straně listů. Na poškozených větvích borovice žloutne jehličí, usychá, odumírá, při dlouhodobém působení odumírají celé větve a části stromů. Infekce vniká do borovice přes průduchy jehlice a trvá 12 až 18 měsíců než proroste ke kmeni a tam se projeví prosmolením a tvorbou aecií.

VÝZNAM A OCHRANA: při počáteční infekci se odstraňují větve s infikovanými částmi, což je málo účinné, chemická ochrana se doporučuje pouze u meruzalky a rybízu při prvních symptomech na listech, u borovice se vzhledem k přezimujícímu hostiteli neprovádí. V literatuře jsou časté informace o tzv. izolační vzdálenosti obou hostitelů od sebe navzájem cca 250 m a více. V praxi je toto opatření většinou nereálné a ani není prokázaná jeho efektivita.