bourovec březový

Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ:
Řád: motýli (Lepidoptera)
Čeleď: bourovcovití (Lasiocampidae)

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: lípa (Tilia spp.), bříza (Betula spp.), hloh (Crataegus spp.), trnka obecná (Prunus spinosa), vrba (Salix spp.), vzácněji ovocné dřeviny, topol (Populus spp.), dub (Quercus spp.), olše (Alnus spp.).

POPIS DRUHU: červenohnědý motýl s bílými příčkami na křídlech, s rozpětím křídel 3–5 cm. Na předních křídlech jsou 4 bílé skvrny. Na zadečku je chomáč dlouhých černých chlupů. Housenky jsou tmavě hnědé až šedivě hnědé s rezavými skvrnami na hřbetě. Kuklí se v pevném, hladkém, oválném kokonu.

EKOLOGIE DRUHU: motýli se rojí brzy na jaře, již v březnu a dubnu, případně v květnu. Samičky kladou vajíčka ve spirálovitých prstencovitých pásech na tenké větvičky a pokrývají je černými chloupky ze zadečku. Housenky se vyskytují od května do července. Žijí pospolitě v pavučinovitém hnízdě, které opouštějí jen při cestě za potravou. Hnízda bývají na koncích větví a postupně nabývají podoby převislého vaku. Po ukončení žíru slézají housenky na zem, kde se na povrchu – mezi listím kuklí.

VÝZNAM DRUHU: méně běžný druh vystupující do 1 300 m n. m. Lokálně se pravidelně přemnožuje v různých stromořadích, kde může způsobit holožír.